Zarząd

Opiekun Naukowy:
dr Agnieszka Piechota 

E-mail: agnieszka.m.piechota@us.edu.pl

obecny zarząd

Przewodnicząca:
Dominika Tuzimek

E-mail: dominika.tuzimek1@gmail.com

Zastępca:
Alan Małota

e-mail: almalota@skngis

Sekretarz:
Izabela Hołyś


e-mail: izabela.holys@gmail.com