XI GIS Day 2019

W dniu 14 listopada 2019 roku, w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się XI edycja Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day”. Tegoroczne wydarzenie objęte patronatem gisforum.pl oraz gisplay.pl, zorganizowane zostało przez Instytut Nauk o Ziemi w Sosnowcu, Centrum Studiów Polarnych, Śląskie Laboratorium GIS oraz studentów ze Studenckiego Koła Naukowego GIS.

XI GIS Day został rozpoczęty o godz. 8:00 blokiem sesji warsztatowych, przygotowanych w szczególności dla szkół ponadpodstawowych odwiedzających nas w tym dniu. Pracownicy INoZ oraz studenci SKNG, przygotowali dla Nich warsztaty z „Podstaw Geograficznych Systemów Informacji”, „grę terenową Geocaching” oraz „Obserwacje meteorologiczne”, które odbyły się w ogródku meteorologicznych oraz stacji pomiarowej na dachu budynku INoZ. Dla studentów i pracowników Instytutu odbyły się zajęcia z „Programowania w pythonie” przeprowadzone przez dr M. Aptekorza.

O godz. 10:00, dr R. Chybiorz uroczyście otworzył GIS Day rozpoczynając jednocześnie sesję referatową, która odbyła się w sali Romera, gdzie zgromadzili się goście, pracownicy oraz studenci INoZ. Zaproszeni goście z OpenStreetMap przeprowadzili prelekcję na temat map historycznych w systemach GIS (T. Nycz) przedstawiając różnorodne typy map sporządzanych jeszcze ręcznie oraz możliwości ich znalezienia w dzisiejszym cyfrowym formacie. Pan A. Kępys przedstawił natomiast nieograniczone możliwości OSM, m.in. wykorzystanie w służbach publicznych czy administracji, opowiedział również historię rozwoju platformy na świecie i w Polsce. Reprezentujący firmę ESRI Polska K. Stańczak, wygłosił referat „GIS w edukacji”, przedstawiając w nim także zastosowanie produktów ESRI. Pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii z Warszawy, zaprezentował założenia Programu Copernicus oraz szczegółowo przedstawił systemy z satelitarne z linii Sentinel. Pracownice firm ProGea 4D i ProGea Sky, wygłosiły referat o pozyskiwaniu danych poprzez nanosatelity Planet oraz Bezzałogowe Statki Powietrzne typu VTOL, którego jeden z modeli ProGra Sky można było zobaczyć na stoisku wystawowym. Pracownicy INoZ UŚ (M. Laska i K. Gaidzik) przedstawili prezentacje „GIS w geografii” o łączeniu poprzez narzędzia GIS różnych dyscyplin naukowych oraz „Badania geologiczne z użyciem technik GIS” o wykorzystaniu GIS przy problemach związanych z tektoniką i trzęsieniami ziemi.

Kolejnym etapem GIS Day, była sesja posterowa studentów II MU GIS pod przewodnictwem prof. dr hab. J. Jani. Studenci INoZ UŚ przygotowali postery z przygotowywanych przez Nich prac dyplomowych, które wraz z krótką wypowiedzią przedstawiającą założenia i wyniki prac, oceniane zostały przez jury. Najlepszy poster przygotowała Aleksandra Renc prezentując założenia pracy magisterskiej pt. „Struktura przestrzenna Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na podstawie zdjęć satelitarnych”. Drugie miejsce otrzymał Mikołaj Zarzycki („Narzędzia GIS w badaniach struktury przestrzennej miast (na przykładzie Bielska-Białej)”), natomiast trzecie miejsce zajął Dariusz Zajączkowski („Modelowanie przestrzenne promieniowania słonecznego na obszarze Lodowca Hansa”).

GIS Day zakończył się drugą częścią warsztatów, gdzie kontynuowano warsztaty z Geocachingu , obserwacji meteorologicznych oraz programowania w pythonie. Dla pracowników INoZ UŚ, reprezentant IGiK w Warszawie przeprowadził warsztaty z metod badań środowiska z wykorzystaniem produktów satelitarnych Copernicus. A. Kępys i T. Nycz, przedstawili proste tworzenie mapy przy użyciu platformy OpenStreetMap. Pracownicy ORSiP (D. Walusza, K. Jałocha), przeprowadzili zajęcia pt. „Geoankieta i prezentacja danych w ArcGIS Pro”, natomiast B. Ensztejn, E.Lara-Lobenstein, z ProGea 4D poprowadziły warsztaty o przeglądaniu zobrazowań satelitarnych wykorzystując Planet Explorer. Warsztaty zakończyły się w okolicach godz. 16:00.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom tegorocznego GIS Day za przybycie i przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów i gorąco zapraszamy w przyszłym roku. Dziękujemy również władzom Instytutu oraz pracownikom zaangażowanym w przygotowanie w przygotowanie tego wydarzenia, a także firmie ORSiP za dofinansowanie posterów Naszych magistrantów.

Całą fotorelację znajdą Państwo tutaj.