Projekt „Żabi Kraj”

17 października 2018 roku w poniedziałek Daria Pilich i Marta Brzezina odwiedziły Szkołę Podstawową w Zaborzu w gminie Chybie. W ramach projektu Żabi Kraj pokazały w jaki sposób może zostać wykorzystana gra terenowa Geocaching w ramach lekcji przyrody i geografii w szkole podstawowej.
Czym jest projekt Żabi Kraj?
Obecnie członkowie koła stworzyli nowe skrzynki w miejscowości Zaborze, tak aby dzieci z pobliskiej szkoły miały możliwość zabawy i nauki w terenie jednocześnie. Tematyka skrzynek przedstawia zasady orientacji w terenie oraz miejscową faunę i florę.
Nauczycielom serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę. Oczywiście planujemy jeszcze niejedno spotkanie w towarzystwie dzieci i przyrody! 

Natomiast Geocacherów zapraszamy do odwiedzenia naszych skrzynek w gminie Chybie. Może nasuną się Wam jakieś spostrzeżenia do poprawy jakości keszów