Historia

Nasze początki…

W porównaniu z innymi kołami działającymi na Uniwersytecie Śląskim, nasze koło jest jedno z najmłodszych organizacji. Jego powstanie przypada na listopad 2013 rok, gdzie kilka osób studiujących specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne na kierunku Geografii, postanowiło utworzyć studenckie koło naukowe zajmujące się promowaniem GIS, poszerzaniem umiejętności związanych ze specjalnością oraz integrację zespołu wkraczającego na rynek pracy. Pierwszym przewodniczącym a zarazem inicjatorem powstania koła był Paweł Kryszczuk. Na opiekuna koła została wybrana pani dr Agnieszka Piechota.  

W pierwszych miesiącach funkcjonowania członkowie koła mieli pełne ręce roboty. Po pierwsze zaczęto promować grę terenową „Geocaching”, która stała się swoistą tradycją w kole. Członkowie nie tylko wspomagali organizację różnych wydarzeń na Wydziale Nauk o Ziemi (obecnie Wydziale Nauk Przyrodniczych), ale także nawiązali współpracę z firmą „Here” (dawne Nokia Map’s). W konkursie tej firmy Aleksander Golba otrzymał główną nagrodę – telefon Nokia. Aleksander Golba, Paweł Kryszczuk i Agnieszka Siudzińska wzięli udział w pracy dla firmy GFK z Wielkiej Brytanii nad optymalizacją MapCreatora firmy Here. Dodatkowo: Aleksander Golba, Paweł Kryszczuk (w Warszawie), Łukasz Fliś i Magda Zięba (w Krakowie) brali udział w praktykach w Here w lutym 2014, które polegały na tworzeniu cyfrowych map do nawigacji na podstawie danych ,,Probe’’ oraz danych GPS i kamer panoramicznych z samochodów (znanych jako street view), ponadto Magda Zięba brała udział w Szkole Letniej Here na Kartuzach.

5 kwietnia 2014 roku został zorganizowany pierwszy wyjazd integracyjny na Czantorię. Na szczycie góry w małym turnieju „Jeden z dziesięciu” wygrali: Kasia Łuszczyńska (z katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego), drugie miejsce zajęła Anita Latocha  (GIS), a trzecie – Rafał Szyndler (GIS).

Zarząd koła wraz z członkami zorganizowali Ogólnopolski Zjazd Społeczności OpenStreetMap w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotek Akademickich (CINiBA). Oprócz tego wielkim przedsięwzięciem w 2014 roku była organizacja GIS DAY 2014, która na stałe wpasowała się w harmonogram działalności koła. W tym dniu członkowie zaprezentowali warsztaty z „Geocaching’u” i z tworzenia numerycznych modeli terenu w ArcGIS oraz magistranci II roku mieli okazję pochwalenia się postępami swoich prac magisterskich w postaci posterów.

W tym samym roku z inicjatywy dr Bartłomieja Szypuły członkowie koła zaczęli digitalizację mapy geomorfologicznej Wyżyny Śląskiej, stworzonej w połowie lat 50. XX w.

Kolejne lata działalności…

W 2015 roku zarząd objęły następujące osoby: Michał Szymura (I MU GIS) – przewodniczący, Agnieszka Kosowska (I MU GIS) – zastępca oraz Ewa Kuczyńska – sekretarz. Zaś 14 maja 2016 roku po raz kolejny został zorganizowany Ogólnopolski Zjazd Społeczności OpenStreetMap, który tym razem odbył się na naszym wydziale.

Kolejnymi przedstawicielami zarządu byli Bartek Nowak (I MU GIS), Mateusz Kowalczyk (I MU GIS) oraz Magdalena Chojnacka (I MU GIS), którzy pełnili funkcję w kolejności przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. W marcu 2017 roku członkowie koła wspólnie zagrali w grę terenową „Geocaching”. Szukanie „skarbów” odbywało się w Parku Śląskim, gdzie uczestnicy za pomocą aplikacji w smartfonie poznawali zakątki całego kompleksu. Z kolei w maju tego samego roku miały miejsca dwa wydarzenia, w których nasze członkinie ochoczo brały udział. Pierwsze z nich to I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge 2017, w których uczestniczyły Dominika Bałdys, Emilia Jendryczko i Agnieszka Barnaś. Drużyna naszych dziewczyn dostała się do finału zawodów. Drugim ważnym wydarzeniem była konferencja „GIS w inżynierii środowiska”, na której dziewczyny w tym samym składzie razem z Wandą Drozdowską zaprezentowały referat: „Digitalizacja mapy geomorfologicznej GOP z 1959”.

Zaś w następnym roku akademickim przewodnictwo objęły dziewczyny w składzie Joanna Grabowska (II MU GIS) – przewodnicząca, Daria Pilich (I MU GIS) – zastępczyni i Magdalena Chojnacka (II MU GIS) sekretarz. Oprócz corocznego GIS DAY, członkowie koła brali udział w Śląskim Festiwalu Nauki, który odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycją koła stały się warsztaty, w celu przybliżenia zasad gry „Geocaching”. Szczególnie uwidocznione to było w semestrze letnim, w którym członkowie koła mieli przyjemność omawiać zasady gry w Chorzowie (10 Chorzowski Festiwal Nauki), w Rybniku (Technikum Geodezyjne), w Warszawie (centralne obchody Dnia Geografa) oraz jak co roku na wydziale podczas Dnia Geografa i w trakcie Dni Otwartych WNoZ. Z „Geocaching’iem” związany jest projekt „Żabi Kraj”, w ramach którego powstały kesze, czyli skrzynki mogące zostać wykorzystane w trakcie lekcji przyrody, geografii i biologii na obszarze gminy Chybie. W trakcie tego roku członkowie brali udział w wyjazdach organizowanych ze środków projektu GeohazardSilesia. Były to wyjazdy na Słowację i Węgry, do Czech i Niemiec oraz do Ustronia, gdzie odbywały się Studenckie Warsztaty Naukowe pt.: Zagrożenia Środowiska – Osuwiska, Hydrogeologia, Zanieczyszczenia”. Uczestnicy zaznajomili się z zagrożeniami występującymi w górnictwie oraz poznali podstawy programowania w języku Python.  

W październiku 2018 roku odbyły się kolejne wybory, w których powołano nowy zarząd w składzie: Daria Pilich (II MU GIS) – przewodnicząca, Aleksandrę Zdyrko (I MU GIS) – zastępcę i Jakuba Bednarczyka (I MU GIS) – sekretarza. Oprócz corocznej imprezy w okazji obchodów GIS DAY, członkowie mieli okazję uczestniczyć w 3 Śląskim Festiwalu Nauki, 11 Chorzowskim Festiwalu Nauki oraz w wydziałowych obchodach z okazji „Dnia Geografa”. Nowością były prowadzone lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Ola Zdyrko wraz z Kubą Bednarczykiem opublikowali artykuł w czasopiśmie Uniwersytetu Ekonomicznego. Z kolei w maju 2019 roku odbyły się III Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge, podczas których nasze koło reprezentowali: Ewa Kuczyńska, Anna Ślosarek i Janusz Godziek.

Trzeba koniecznie dodać, iż od początku działalności nasze koło naukowe zajmuje się również przygotowaniami do uzyskania certyfikatu ECDL z zakresu GISu. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że jego posiadacz zdobył określoną wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą Geograficznych Systemów Informacyjnych. Posiadanie tego certyfikatu jest w dużym stopniu przepustką do szerszego rynku pracy.

Postery, referaty:

  • „Wykorzystanie gry terenowej „Geocaching” do promocji obiektów turystycznych” – Paweł Kryszczuk, Ustroń
  • w listopadzie 2014 Dominika Wolak i Paweł Kryszczuk reprezentowali koło na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wrocławski Przegląd Studenckich Badań geograficznych Geoturystyka’’ ,Paweł Kryszczuk otrzymał wyróżnienie za najlepszy referat
  • ,,Mapa potencjału słonecznego miasta Będzin’’ – Paweł Kryszczuk, Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, czerwiec 2014
  • Analiza potencjalnego występowania osuwisk w masywie Babiej Góry przy użyciu narzędzi GIS – Dominika Bałdys, II Konferencja Barbórka, grudzień 2016
  • „Digitalizacja mapy geomorfologicznej GOP z 1959” – Dominika Bałdys, Emilia Jendryczko, Agnieszka Barnaś i Wanda Drozdowska, GIS w inżynierii środowiska, maj 2017
  •  „Nowoczesne techniki pracy nauczyciela przyrody i geografii na przykładzie gry terenowej „geocaching” – dr Agnieszka Piechota, Daria Pilich, II Ogólnopolska Konferencja GIS w Edukacji w Łodzi, czerwiec 2018

Wygrane postery na GIS DAY

  • Biała śmierć pod Diablakiem, zastosowanie GIS w lawinoznawstwie – Łukasz Flis
  • Analiza potencjalnego występowania osuwisk w masywie Babiej Góry przy użyciu narzędzi GIS – Dominika Bałdys
  • Eutrofizacja zbiornika wodnego Paprocany – Kamil Wygaś
  • Analiza wpływu obecności szczelin na ablację przy użyciu narzędzi GIS (na przykładzie lodowca Hansa) – Paulina Waleczek