Ogólnopolski Zjazd Mapowiczów

Zapraszamy na

Ogólnopolski Zjazd Mapowiczów

Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska

który odbędzie się 14 maja 2016 r.

na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu

w godz. 11.00 – 17.00
W ramach spotkania odbędzie się otwarte zebranie zarządu OSM, panel dyskusyjny oraz kurs obsługi QGISa.

Dodaj komentarz