2021/2022

przewodnicząca SKN GIS roku akademickiego 2021/2022

Przewodnicząca:
Dominika Tuzimek

E-mail: dominika.tuzimek1@gmail.com

Zastępca:
Alan Małota

E-mail: almalota@us.edu.pl

Sekretarz:
Izabela Hołyś

E-mail: izabela.holys@gmail.com