2016/2017

Przewodniczący:
Bartek Nowak

Zastępca:
Mateusz Kowalczyk

Sekretarz:
Magdalena Chojnacka