2015/2016

Przewodniczący:
Michał Szymura

Zastępca:
Agnieszka Kosowska

Sekretarz:
Ewa Kuczyńska