Studenckie Koło Naukowe GIS to organizacja studencka działająca w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła w listopadzie 2013 roku. Wtedy to studenci na kierunku Geografia ze specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne, zdecydowali się na utworzenie organizacji studenckiej, w postaci koła naukowego, które zajmuje się promowaniem GIS oraz poszerza ich umiejętności w tym zakresie.

SKN GIS na swoim koncie posiada już kilkuletnią współpracę z Centrum Studiów Polarnych oraz Śląskim Laboratorium GIS. Regularnie bierze udział w Śląskim Festiwalu Nauki oraz co roku organizuje GIS DAY, w tym warsztaty dla szkół z zakresu ArcGis Online, QGIS oraz gry terenowe takie jak „Geocaching”. Członkami koła naukowego są studenci różnych kierunków, takich jak Geografia, Turystyka czy Inżynieria Zagrożeń Środowiska, dzięki temu funkcjonowanie SKN GIS ma charakter wieloaspektowy.