Kontakt

Kontakt:

   Adres: Uniwersytet Śląski
   Wydział Nauk o Ziemi
   ul. Będzińska 60
   41 – 200 Sosnowiec
   email : skngiswnoz@gmail.com